środa, 13 października 2010

Tabliczki z Pyrgi

Złote tabliczki z Pyrgi


Pyrgi było najważniejszym portem miasta Caere, w jego sąsiedztwie znajdowały się bardzo istotne ośrodki świątynne, do których pielgrzymowali także Fenicjanie. W wyniku wykopalisk odkryto dwie świątynie poświęcone bogini Uni, w mitologii fenickiej tożsamej z Isztar (lub też Asztarte). Starsza świątynia założona została prawdopodobnie w połowie VI wieku p.n.e. W trakcie prac archeologicznych odkryto trzy złote blaszki, pokryte inskrypcjami- dwie są w języku etruskim, jedna po fenicku. Fenicjanie i Etruskowie w tym czasie zawarli sojusz przeciw Grekom, który zaowocował między innymi usunięciem tych ostatnich z Korsyki. By umocnić współpracę polityczną i gospodarczą przedsięwzięto właśnie budowę wspólnej świątyni w Pyrgi. Konsekracji świątyni dokonał tyran Caere- Thefarie Velianas.

Treść tabliczek nie jest jednakowa w obu językach.
Oto zawartość tabliczek etruskich:


Oryginalna pisownia etruska
 

Transliteracja: 
ita.tmia.icac.he
ramasva.vatieKe
unial.astres.ðemia
sa.meK.ðuta.ðefa
riei.velianas.sal
cluvenias.turu
ce.munistas.ðuvas
tameresca.ilacve.
tulerase.nac.ci.avi
l.Kurvar.tesiameit
ale.ilacve.alsase
nac.atranes.zilac
al.seleitala.acnasv
ers.itanim.heram
ve.avil.eniaca.pul
umKva.


Tłumaczenie:
Ta świątynia i (jej) posąg, które zostały dedykowane Uni / Astarte. 
Thefariei Velianas, głowa ludu, przekazał go do kultu naszych narodów. 
Dar tej świątyni i sanktuarium i konsekracja jej granice w trakcie jego trzyletniej kadencji w miesiącu Xurvar (czerwiec?) uczynił,
  w ten sposób, w Alsase (lipiec?) ta statua/bogini  musi więc być pochowana(ukryta?) postanowieniem Zilach, a sojusz może przetrwać lata gwiazd. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz